Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Termeni şi condiţii GDPR şi politica de cookies


Informaţii cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

Vă mulţumim pentru interesul acordat serviciilor Metagalax S.R.L.
Pentru noi este important să asigurăm protecţia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizaţi. În aceiaşi măsură Confidenţialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi.

Ce date prelucrăm?

Datele personale colectate sunt folosite pentru emiterea documentelor fiscale, a contractelor comerciale, în scop de marketing, în vederea îmbunătăţii serviciilor şi produselor oferite.
Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră şi Dvs., în calitate de client, precum şi pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoţionale, în mod ocazional.
În vederea înregistrării clienţilor, precum si a promovării serviciilor, activităţii administrative sunteţi de acord să ne încredinţaţi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon,etc. Vă rugăm să nu ne furnizaţi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul şi temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimţământul Dvs. sunt şi vor fi colectate şi prelucrate de noi exclusiv în scopurile menţionate mai sus.
Menţionăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimţământului Dvs. conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor.

Perioda stocării datelor?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformării cu obligaţiile contractuale asumate faţă de dumneavoastră, mai precis pentru o perioadă egală cu perioada stabilită de cerinţele legale de păstrare a informaţiilor aplicabile, al legislatiei fiscale/financiare, precum şi al altor legi, reglementări si/sau alte prevederi specifice.
Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea) in cazul in care nu s-a incheiat o relatie contractuala cu dumneavoastra, va fi realizata pe o durata nederterminată.

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveţi următoarele drepturi:
Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR),
Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, articolul 18 GDPR),
Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR),
Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR),

Acest site utilizează cookies! Ce este un cookie?

Este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).
Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conţinutul şi anunţurile, pentru a oferi funcţii de reţele sociale, pentru a analiza traficul. şi de analize informaţii cu privire la modul în care folosiţi site-ul nostru.
Utilizatorii îşi pot configura browserul să respingă fişierele cookie. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secţiuni, pagini impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit.