Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Control de calitate, măsurare 3D
Laboratorul propriu dotat cu diverse echipamente de măsurare şi monitorizare permite controlul de calitate pe o gamă vastă de execuţii tehnologice. Maşina de măsurat 3D DEA GLOBAL SILVER Classic CNC 05.07.05 corespunde celor mai ridicate exigenţe, determină dimensiunile reperelor cu o precizie de 5 µ. Totodată imprimă certificatul de calitate pentru piesele de serie cuprinse în gama de dimensiuni 500x700x500 mm, cu greutate maximă până la 250 de kg. Maşina tridimensională similară MITUTOYO B-231 se utilizează preponderent pentru unicate.
Aparatul optic MITUTOYO PJ-3000 prin proiecţia multiplicată a dimensiunilor de măsurat ajută la determinarea preciziei elementelor geometrice, curburi, unghiuri etc.
Echipamentul digital GARANT HC1 serveşte pentru măsurarea de precizie a înălţimilor până la 600 mm, diametrelor interioare şi exterioare al antraxelor cu precizie de 5 µ.
Pe lângă dotăriile prezentate utilizăm şublere, micrometre, ceasuri comparatoare, inele etalon, cale plan paralele, şabloane, lire şi aparate pentru determinarea rugozităţii şi durităţii materialelor.
Suntem deschişi să oferim terţilor serviciile laboratorului de măsurare şi monitorizare cu asigurarea certificatelor de calitate.