Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Proiectare
Echipa noastră de proiectare elaborează proiectele pe baza ideilor propuse de client. Asigurăm reconstituirea, reproiectarea parametrilor iniţiali la piese uzate sau proiectarea de piese noi pe baza mostrelor puse la dispoziţie de către client. Cu ajutorul sistemului de proiectare AutoCAD Mechanical întocmim cu eficienţă documentaţiile tehnice de ansamblu, desenele de montaj şi de execuţie.