Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Debitare cu oxi-gaz şi plasmă
Procedeul complementar şi indespensabil al confecţiilor metalice este debitarea tablelor cu oxi-gaz plasmă CNC - în baza documentaţiilor tehnice - în vederea optimizării materiei prime cu ajutorul planurilor de croire.
Domeniul de tăiere al maşinii de debitat CNC din dotare este de 2000x6000 mm cu grosimea tablei cuprinsă între 0,5-300mm.
Tăierea cu plasmă se pretează pentru debitarea tablelor anticorozive metalice şi nemetalice, fonte, oţeluri aliate, inox, aluminiu etc.