Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Fondatorii firmei Metagalax SRL cu capital privat sunt Gál Sándor şi Gál Erzsébet, firma activează începând din anul 1991.
      Încă de la început profilul Metagalax SRL era prelucrarea metalelor. Cu timpul, piaţa a impus dezvoltarea, retehnologizarea şi diversificarea producţiei. Începând din anul 2013 sfera activităţii include şi realizarea confecţiilor metalice dar dispunem şi de un laborator de precizie bine dotat, aparatele noastre de măsură şi monitorizare 3D cu comandă numerică corespund celor mai exigente standarde. În perspectivă, tendinţa strategică este dezvoltarea continuă a parcului de maşini CNC, astfel asigurând procesele de fabricaţie a pieselor unicate de mare complexitate şi de serie. Printre serviciile prestate se numără şi întocmirea documentaţiilor de execuţie manuală şi digitalizată. De asemenea, asigurăm şi reconstituirea funcţionalităţii pieselor uzate.