Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Servim clienţii de 25 de ani
În sfertul de veac scurs de la data înfiinţării din anul 1991, societatea a parcurs o perioadă eficace atât în planul dezvoltării cât şi al tehnologiilor asimilate. În vederea satisfacerii cerinţelor şi atragerii clienţilor aplicăm tehnici de ultimă generaţie în cadrul procesului de producţie şi asigurăm servicii de calitate.
Servicii
Control de calitate, măsurare 3D
Laboratorul propriu dotat cu diverse echipamente de măsurare şi monitorizare permite controlul de calitate pe o gamă vastă de execuţii tehnologice. Pe lângă maşina de măsurat cu coordonate 3D Dea Global Silver, un ultim răcnet al tehnicii de vârf, ne mândrim cu: aparatul optic MITUTOYO, echipamentul digital GARANT HC1 şi dotăriile clasice uzuale: şublere, micrometre, ceasuri comparatoare, inele etalon, cale plan paralele, şabloane, lire şi aparate pentru determinarea rugozităţii şi durităţii materialelor.
Suntem deschişi să oferim terţilor serviciile laboratorului de măsurare şi monitorizare cu asigurarea certificatelor de calitate.
Lucrări importante