Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Servim clienţii de 25 de ani
În sfertul de veac scurs de la data înfiinţării din anul 1991, societatea a parcurs o perioadă eficace atât în planul dezvoltării cât şi al tehnologiilor asimilate. În vederea satisfacerii cerinţelor şi atragerii clienţilor aplicăm tehnici de ultimă generaţie în cadrul procesului de producţie şi asigurăm servicii de calitate.
Servicii
Proiectare
Echipa noastră de proiectare elaborează proiectele pe baza ideilor propuse de client. Asigurăm reconstituirea, reproiectarea parametrilor iniţiali la piese uzate sau proiectarea de piese noi pe baza mostrelor puse la dispoziţie de către client. Cu ajutorul sistemului de proiectare AutoCAD Mechanical întocmim cu eficienţă documentaţiile tehnice de ansamblu, desenele de montaj şi de execuţie.
Lucrări importante