Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Servim clienţii de 25 de ani
În sfertul de veac scurs de la data înfiinţării din anul 1991, societatea a parcurs o perioadă eficace atât în planul dezvoltării cât şi al tehnologiilor asimilate. În vederea satisfacerii cerinţelor şi atragerii clienţilor aplicăm tehnici de ultimă generaţie în cadrul procesului de producţie şi asigurăm servicii de calitate.
Servicii
Debitare cu oxi-gaz şi plasmă
Procedeul complementar şi indespensabil al confecţiilor metalice este debitarea tablelor cu oxi-gaz plasmă CNC - în baza documentaţiilor tehnice - în vederea optimizării materiei prime cu ajutorul planurilor de croire.
Domeniul de tăiere al maşinii de debitat CNC din dotare este de 2000x6000 mm cu grosimea tablei cuprinsă între 0,5-300mm.
Tăierea cu plasmă se pretează pentru debitarea tablelor anticorozive metalice şi nemetalice, fonte, oţeluri aliate, inox, aluminiu etc.
Lucrări importante