Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Servim clienţii de 25 de ani
În sfertul de veac scurs de la data înfiinţării din anul 1991, societatea a parcurs o perioadă eficace atât în planul dezvoltării cât şi al tehnologiilor asimilate. În vederea satisfacerii cerinţelor şi atragerii clienţilor aplicăm tehnici de ultimă generaţie în cadrul procesului de producţie şi asigurăm servicii de calitate.
Servicii
Confecţii metalice
Realizăm confecţii metalice pentru piese unicate şi de serie. În domeniul prelucrării tablelor practicăm îndoiri, debitări şi sudură în gaz protector. Produsele noastre întruchipează profile, scări, elemente pentru construcţii, fundaţii metalice, benzi transportoare şi maşini specializate ca: utilaje de carieră ori linii complete pentru exploatarea pietrei şi balastului.
Lucrări importante