Prelucrări metalice cu tehnologie de vârf
Maşini-unelte de ultimă generaţie, operatori calificaţi!
Servim clienţii de 25 de ani
În sfertul de veac scurs de la data înfiinţării din anul 1991, societatea a parcurs o perioadă eficace atât în planul dezvoltării cât şi al tehnologiilor asimilate. În vederea satisfacerii cerinţelor şi atragerii clienţilor aplicăm tehnici de ultimă generaţie în cadrul procesului de producţie şi asigurăm servicii de calitate.
Servicii
Prelucrări prin aşchiere
Capacitatea halei industriale de 2000 mp a SC Metagalax SRL asigură prelucrarea prin aşchiere a pieselor cu maşini universale şi cu comandă numerică. Parcul de maşini unelte conţine: strunguri, freze, maşini de rectificat, rabotat, mortezat, găurit, debitat.
Procesele tehnologice adiţionale - tratamente termice, forjări, turnări, şi acoperiri anticorozive - se efectuează în colaborare cu firme specializate. Scopul nostru este prestarea de servicii de calitate superioară pentru comenzile clienţilor privind piese unicate şi de serie.
Lucrări importante